ทริปนครศิลาสีกุหลาบ เพตรา จอร์แดน

ทริปนครศิลาสีกุหลาบ เพตรา จอร์แดน03 Dec 01:25 - 11 Dec 10:50 - Petra
Petra, Ma`An, Jordan

Route

Day0 อาทิตย์ 2 ธันวาคม 2561
เวลา 23.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ หน้าเคาน์เตอร์สายการบินคูเวตแอร์เวย์ เช็คอิน

Day1 จันทร์ 3 ธันวาคม 2561 (Bangkok-Amman-Madaba)
เวลา 01.25 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบิน คูเวตแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ KU414
เวลา 04.50 น. เดินทางถึงสนามบินคูเวต รอเปลี่ยนเครื่องบิน 5 ชั่วโมง ก่อนเดินทางสู่สนามบิน Amman (Queen Alia International Airport) เที่ยวบิน KU561เวลา 11.15 น. ถึงสนามบิน Amman (Queen Alia International Airport) ประเทศจอร์แดน (เวลาช้ากว่าเมืองไทย 5 ชั่วโมง)ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ทำเอกสารวีซ่า On Arrive (อาจจะซื้อ Jordan Pass ไปก่อน ก็จะไม่ต้องทำวีซ่า)
เวลา 13.00 น. เดินทางสู่เมือง Madaba หรือเมืองแห่งโมเสก เป็นเมืองในดินแดนศักดิ์สิทธิ์เยรูซาเล็ม (The Holy Land) ที่น่าท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมที่สุดเมืองหนึ่งในจอร์แดน เมืองมาดาบาตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงอัมมานไปราว 33 กิโลเมตร (อาหารกลางวันระหว่างทาง)
เข้าที่พัก
เวลา 15.00 น. เที่ยวชม Greek Orthodox Basilica of Saint George
แวะ Church of St John the Baptist
อาหารเย็น/ช้อปปิ้ง/เข้าที่พัก

Day2 อังคาร 4 ธันวาคม 2561 (Madaba – Mt. Nebo – karak – Petra)
เวลา 07.00 น. อาหารเช้า ที่พัก
เวลา 08.00 น. เก็บสัมภาระเดินทางสู่ เพตรา
แวะMt.Nebo (ตั้งอยู่ที่บนเขาซึ่งเชื่อกันว่าน่าจะเป็นบริเวณที่เสียชีวิตและฝังศพของ โมเสสผู้นำชาวยิวเดินทางจากประเทศอิยิปต์มายังเยรูซาเล็ม โบสถ์แห่งเมาท์เนโบนี้ได้ถูกสันนิษฐานว่าได้สร้างขึ้นในราวปี ค.ศ.300 -400 ในช่วงยุคไบแซนไทน์เพื่อเป็นที่ระลึกถึง โมเสสภายในโบสถ์ประกอบไปด้วยภาพโมเสกสีบนพื้นโบสถ์อันล้ำค่า)
เวลา 12.00 น. อาหารกลางวัน
หลังจากนั้นเดินทางสู่เมืองเครัค karak(ตั้งอยู่บนที่ราบสูงขนาดใหญ่มีทิวทัศน์อันงดงามของหุบเขาทั้งสองข้างทางจนได้ฉายาเป็น“แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน”
แวะชม ปราสาทเครัคแห่งครูเสด (KERAK) สร้างในปี ค.ศ. 1142 โดย ผู้ปกครองเมือง PAYEN LE BOUTIELLER ในอดีตเป็นเมืองศูนย์กลางขนาดใหญ่ของนักรบครูเสด และสร้างเพื่อควบคุมเส้นทางทั้งทางเหนือและใต้ของดินแดนแถบนี้ และใช้ในการต่อสู้ในสงครามครูเสดกับกองทัพมุสลิมจนกระทั่งในปี ค.ศ. 1187 ได้ถูกเข้าทำลายโดยนักรบมุสลิมภายใต้การนำทัพของ ซาลาดิน (SALADIN)
หลังจากนั้นเดินทางยาวสู่เมืองเพตรา
เข้าที่พัก /อาหารเย็น/ตามอัธยาศัย

Day 3 พุธ 5 ธันวาคม 2561 (Petra- Petra by Night)
เวลา 07.00 น. อาหารเช้า
เวลา 08.00 น. เตรียมตัวลุยนครศิลาสีกุหลาบ เพตรา ทั้งวันเลย
เลาะเดินถ่ายรูป (หรือจะขึ้นม้าก็ได้ แต่เดินก็จะได้บรรยากาศ)
เริ่มจากจุด Siq จนถึง EL-KHAZNEH (หรือ TREASURY)
เวลา 12.00 น. อาหารกลางวัน
วันนี้จะเดินเส้นทาง Ad Deir 1 Trail (Monastry) ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง อาจเริ่มก่อนบ่ายโมง
เตรียมเสบียง น้ำไปด้วย
เวลา 18.00 น. เข้าที่พัก /อาหารเย็น ก่อนเตรียมตัวไป Petra Night
เวลา 20.00 น. เริ่มงาน Petra by night
Petra by Night จัดบริเวณหน้า El Khazneh (The Treasury)
กลับที่พักหลังจากงานเลิก

Day 4 พฤหัส 6 ธันวาคม 2561 ( Petra)
เวลา 07.00 น. อาหารเช้า
เวลา 08.00 น. ท่องเพตราอีก 1 วัน เราจะเทรกกิ้งเส้นทางนี้ Al-Khubtha Trail
เริ่มจากจุด Siq และ EL-KHAZNEH ก่อนจะเทรกกิ้ง ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง เตรียมเสบียง น้ำไปด้วย
อาหารกลางวันก่อนเทรกกิ้งหรือห่อไป
เวลา 16.00 น. กลับที่พัก/อาหารเย็น

Day5 ศุกร์ 7 ธันวาคม 2561 ( Petra- Wadi Rum)
เวลา 07.00 น. อาหารเช้า
เวลา 08.00 น. ออกเดินทางสู่เมือง Wadi Rum
วันนี้เราจะเลาะทะเลทราย Wadi Rum ทั้งวัน นั่งจี๊ป นั่งอูฐ พักแคมป์กลางทะเลทราย
เริ่มที่ Wadi Rum/ Big Red Sand Dune/ Anfishieh Inscriptions/ Mushroom Rock/ Um Frouth Rock Bridges/ Lawrence House
ชมอาทิตย์ตกที่ Lawrence Face and Inscriptions ก่อนเข้าแค้มป์พักกลางทะเลทราย
(อาหารกลางวัน/เย็นทานที่แค้มป์กลางทะเลทราย)

Day6 เสาร์ 8 ธันวาคม 2561 (Wadi rum –Dead Sea)
เวลา 07.00 น. อาหารเช้า
เวลา 08.00 น. เก็บสัมภาระ ออกเดินทางสู่ Dead Sea ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง(ทะเลสาบน้ำเค็มขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใน ในระหว่างเขตแดนของประเทศจอร์แดน และอิสราเอลครับ โดยที่ตั้งของทะเลสาบเดดซีนั้นต่ำกว่าระดับน้ำทะเลถึงกว่า 400 เมตร และถือเป็นจุดที่ต่ำที่สุดของโลก)
เวลา 12.00 น. อาหารกลางวันระหว่างทาง
เวลา 13.00 น. ถึงทะเลสาบเดดซี ตามอัธยาศัย ลอยตัวในทะเลสาบ พอกโคลน
เข้าที่พัก/อาหารเย็น

Day7 อาทิตย์ 9 ธันวาคม 2561 ( Dead Sea - Amman)
เวลา 07.00 น. อาหารเช้า
เวลา 08.00 น. เก็บสัมภาระเดินทางสู่เมือง Amman เมืองหลวงของจอร์แดน
ชม Amman Citadel หรือ ป้อมปราการอัมมาน สถานที่ที่เป็นจุดกำเนิดเกิดของเมืองอัมมาน โบราณสถานที่แสดงซากวิหารและซากปรักหักพังด้วยความปังที่เป็นเมืองที่เก่าแก่อายุอานามราว 6,000 ปี
เวลา 12.00 น. อาหารกลางวัน
หลังจากนั้นแวะ Amman’s Roman Theatre
ต่อด้วย Downtown Amman เดินตลาดที่มีชื่อว่า Fruit and Vegetable market in Amman ตลาดพืชผัก ผลไม้ นานาชนิด อีกทั้งยังมีร้านเนื้อแกะ เนื้อแพะ และสารพัดเมนูถั่ว
เวลา 17.00 น. เข้าที่พัก/อาหารเย็น/ช้อปปิ้ง

Day8 จันทร์ 10 ธันวาคม 2561 ( Amman-Jerash-Bangkok)
เวลา 07.00 น. อาหารเช้า
เวลา 08.00 น. เก็บสัมภาระเดินทางสู่เมือง Jerash(JERASH หรือเมืองพันเสา เมืองที่เขาคาดการไว้ว่าน่าจะสร้างขึ้นเมื่อราว 200 – 100 ปีก่อนคริสตกาล ซึ่งในอดีตเมืองนี้ได้พังลงไปด้วยภัยแผ่นดินไหวหลายต่อหลายครั้ง จนกระทั่งรัฐบาลได้เข้ามาค้นพบเมื่อปี ค.ศ.1878 และทำการบูรณะใหม่
แวะชม เมืองJerash ชมสถาปัตยกรรม Hadrian's Arch
เวลา 12.00 น. อาหารกลางวัน
เวลา 14.00 น. เดินทางกลับ สู่สนามบิน Amman (Queen Alia International Airport)
เวลา 16.00 น. ถึงสนามบิน เช็คอิน
เวลา 19.00 น. ออกเดินทางโดยสายการบินคูเวตแอร์เวย์ เที่ยวบิน KU564 รอเปลี่ยนเครื่อง 2 ชั่วโมงครึ่ง ก่อนเดินทางสูประเทศไทย ด้วยเที่ยวบิน KU411
เวลา 10.50 น. (เวลาประเทศไทยของวันที่ 11 ธันวาคม 2561) ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ค่าใช้จ่าย คนละ 33000 บาท รวมทุกอย่าง ยกเว้นตั๋วเครื่องบินและวีซ่า
(ค่าเครื่องบินประมาณ 19000 บาท วีซ่า ประมาณ 1800 บาท)


Past Events

Eurocircle Travels to Jordan, Lebanon and Egypt 2018

12 Sep 03:00 - 22 Sep 06:00 12 Sep 03:00 - 22 Sep 06:00 - Petra Petra
Petra, Ma`An, Jordan Petra, Ma`An, Jordan
Join Eurocircle on it’s 8th Annual International Adventure. This year we will explore 3 countries of the Middle East. The main itinerary consists of 8 days in Jordan and Lebanon...   More info

WE GO Jordan

01 Nov 17:00 - 08 Nov 20:00 01 Nov 17:00 - 08 Nov 20:00 - Petra Petra
Petra, Ma`An, Jordan Petra, Ma`An, Jordan
Iordania este una dintre principalele atracţii turistice ale Orientului Mijlociu, unde puteţi descoperi locuri biblice, vestigii antice sau adevărate minuni ale naturii. Cel mai...   More info

Israele e Giordania

07 Nov 05:00 - 14 Nov 22:00 07 Nov 05:00 - 14 Nov 22:00 - Petra Petra
Petra, Ma`An, Jordan Petra, Ma`An, Jordan
1 Giorno: MILANO TEL AVIV NAZARETH Partenza in Bus da Asti per Milano. Operazioni di imbarco e partenza con volo di linea per Tel Aviv. Arrivo e partenza per Nazareth...   More info


© 2019 Siguez